Què t'ofereix BIOFUSA?

BIOFUSA proporciona solucions integrals per a l'ús dels biocombustibles sòlids procedents de la biomassa, des de l'estudi de viabilitat d'una instal·lació fins a la producció i comercialització dels propis combustibles (pèl·let o estella), incloent el subministrament i muntatge de calderes claus en mà.

BIOFUSA ofereix una àmplia gamma d'alternatives per a l'ús dels biocombustibles sòlids, tant per a instal·lacions del sector terciari com hotels, residències geriàtriques, escoles, càmpings, etc., com per a particulars o comunitats de veïns.

Més informació

Avantatges de la biomassa

La biomassa és una alternativa real als combustibles fòssils que suposa un gran estalvi econòmic respecte els mateixos.

És un combustible net i homogeni, i gràcies al seu alt poder calorífic i elevada densitat, permet solucionar problemes d'emmagatzematge i espai limitat. El seu fàcil maneig i la poca quantitat de cendres que produeixen faciliten l'operació i manteniment de les calderes.

A més, la biomassa presenta un balanç de CO2 neutre i valors inferiors d'emissions d'elements contaminants com el sofre, el clor i el nitrogen en comparació amb els combustibles fòssils, fet que contribueix al desenvolupament sostenible de l'entorn.